خدمات الکترونیک
کارگاه قصه گویی
شرح خدمت:
برگزاری کارگاه قصه گویی در قالب فعالیت فرهنگی ویژه اعضای کودک و نوجوان 6 تا 18 سال
نوع خدمت:
اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
قصه گویی بیان هنرمندانه قصه ها، افسانه ها، حکایات و... است که با هدف انتقال غیر مستقیم مفاهیم اخلاقی و اجتماعی، تأثیرگذاری و عبرت آموزی از حوادث و شخصیت های قصه ها، آشنایی با آداب و رسوم، عقاید، باورها، برانگیختن و تقویت احساسات و عواطف انسانی، تقویت خوب شنیدن در مخاطب، آشناگردن مخاطب با مسائل و مشکلات زندگی اجتماعی و... به منظور انتقال پیام موردنظر توسط مربی و با حضور اعضا صورت می پذیرد.
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal