خدمات الکترونیک
کارگاه روخوانی کتاب
شرح خدمت:
فعالیتی است که در آن مربی به قصد تقویت مهارت خواندن، کتاب یا متن خاصی را در نظر گرفته و با مشارکت اعضا آن را می خوانند.
نوع خدمت:
اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
این فعالیت با هدف آموزش صحیح خواندن و روان خوانی، یادگیری تلفظ درست واژه ها، افزایش گنجینه لغات، ایجاد انگیزه برای مطالعه و عادت کتابخوانی برای کودکان و نوجوانان عضو مراکز فرهنگی هنری در طی سال توسط مربیان فرهنگی اجرا می شود.
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal