خدمات الکترونیک
معرفی کتاب
شرح خدمت:
فعالیتی است که در آن مربی با تمهیداتی مناسب زمینه آشنایی اعضا را با کتابی خاص فراهم می کند.
نوع خدمت:
اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
کودکان و نوجوانان 6 تا 16 سالِ عضو مراکز فرهنگی هنری در این فعالیت شرکت داشته و با راهنمایی مربیان فرهنگی به دو شیوه مکتوب و شفاهی با کتاب های مناسب گروه سنی خود آشنا می شوند.
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal