خدمات الکترونیک
کارگاه قصه گویی
شرح خدمت:
قصه گویی، بیان هنرمندانه قصه ها، افسانه ها، حکایات و... است که به منظور انتقال پیام مورد نظر توسط مربی و با حضور اعضا صورت می پذیرد.
نوع خدمت:
اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
عضویت در مراکز فرهنگی هنری
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal