خدمات الکترونیک
کارگاه بحث کتاب
شرح خدمت:
فعالیتی است گروهی که در آن مربی با مشارکت اعضا، محتوای کتاب خاصی را با دقت و تعمق بیشتری مورد بررسی و تبادل نظر قرار می دهد.
نوع خدمت:
اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
عضویت در مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری، آشنایی با مقدمات نقد و بررسی، آمادگی قبلی برای بیان نظرات و پیشنهادات 
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal