خدمات الکترونیک
کارگاه هنرهای دستی و کاردستی
شرح خدمت:
فعالیتی است که در آن کودک یا نوجوان با بهره گیری از نیروی تفکر، تجسم و تخیل و با تکیه بر مهارت های دست و استفاده از ابزار و وسایلی که در اختیار دارد به دو شیوه اجرایی فردی یا گروهی به ساخت و خلق اثر می پردازد.
نوع خدمت:
اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
عضویت در مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری، جمع آوری مواد مختلف مانند برگ ها، ریشه ها، صدف ها، کاغذهای باطله و...
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal