خدمات الکترونیک
کارگاه آشنایی با احکام
شرح خدمت:
فعالیتی است که طی آن اعضا با احکام، تکالیف فردی و اجتماعی و دستورات زندگی آشنا می شوند. اهداف: 1-کسب شناخت بهتر از دستورات دین 2-ایجاد انگیزه و علاقه در اعضاء نسبت به انجام وظایف و تکالیف دینی 3-به کارگیری صحیح دستورات دینی در مسیر زندگی
نوع خدمت:
اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:

عضویت در مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری

فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal