خدمات الکترونیک
کارگاه نجوم
شرح خدمت:
در عصر حاضر نجوم بخشی از علوم تجربی در نظر گرفته می شود که کار آن مطالعه و درک پدیده های آسمانی است. در سراسر جهان یکی از موضوعات علمی تفریحی آموزشی مهم، نجوم و فعالیت های نجومی برای کودکان و نوجوانان، جوانان و حتی بزرگسالان است. در همین راستا کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان با توجه به درک و شناخت نیازهای واقعی کودکان و نوجوانان و جامعه به برگزاری کارگاه های آموزشی، فعایت های علمی، رصد ها و بازدیدهای علمی در زمینه نجوم نقش مهمی در خصوص بالابردن سواد علمی، شناخت عظمت هستی، پرورش تفکر علمی، سوق دادن کودکان و نوجوانان به فعالیت های علمی و... را ایفاء کرده است.
نوع خدمت:
اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:

عضویت در مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری

فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal