خدمات الکترونیک
کارگاه نوشتن خلاق
شرح خدمت:
اعضایی که داوطلب حضور در کارگاههای ادبی هستند طبق گروه سنی به طور مشخص و منظم در کلاس حضور می یابند. کلاسی که تعداد افراد آن کمتر از 15 نفر نیست. مشارکت، تحرک و نشاط، جذابیت، نظم، صمیمیت، مشارکت، امنیت و آرامش از ویژگی های کلاس های ادبی است. این کارگاه شامل شش مرحله است که نوشتن خلاق را در عضو تقویت می کن. این مراحل عبارت است از: 1-پرورش نگاه ( دقت در بکارگیری حواس ) 2-آشنایی با کلمه و کاربردهای آن به عنوان ابزار کار ادبی 3-پرورش خلاقیت ( تخیل و تداعی ) 4-مشاهده نویسی 5-خاطره نویسی 6-پرورش توان نوشتاری
نوع خدمت:
اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:

عضویت در مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری

فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal