خدمات الکترونیک
کارگاه سفالگری
شرح خدمت:
از جمله هنرهایی است که چه در ایران و چه در دنیا به عنوان یک فن و پیشه از آن استفاده می شده و هنوز هم کاربرد های مختلفی در صنعت دارد که آن را متمایز از هنرهای دیگر مینماید، هنری تاریخی که انسان بدون دانستن به گوهر وجودی موادش یعنی گل از آن استفاده نموده و ودر ساخت و ساز بکار برده است موادی که پیش از خلق هرنوع اثری توسط انسان، شکل دهنده خود او بوده و قدر و ارزشی دو چندان به خود گرفته .و شاید بتوان گفت که انسان با این هنر، نزدیکی بیشتری با معبود خود احساس می کند . هنری زیبا که در دستان هنرمند مربیان و اعضاء کانون معنویتی دیگر به خود می گیرد .مربیان خلاق سفالگری با استفاده از روشها و تکنیکهای سفال خلاقیت وپرورش استعداد را در اعضاءرشد می دهند و گامی در جهت نزدیکتر کردن اعضاء به خودشناسی و خداشناسی برمی دارند.
نوع خدمت:
اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:

عضویت در مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری

فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal