خدمات الکترونیک
کارگاه انیمیشن(پویانمایی)
شرح خدمت:
یکی از فعالیتهای جذاب کانون می باشد که در سالهای اخیر مورد توجه اعضاء بویژه نوجوانان قرار گرفته و رویدادها و پدیده های عالم خیال را در این هنر عجیب و پیچیده به عینیت نمایان ساخته است. از ویژگی های جالب این هنر، اجرای ایده های پویا با مضامین گوناگون است. ذهن سیال، تخیل فعال و روحیه کنجکاو دوران نوجوانی شرایط ایده آلی را برای اعضای کانون درفراهم نمودن زمینه تجربه برای آینده ایجاد می کند.
نوع خدمت:
اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:

عضویت در مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری

فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal