خدمات الکترونیک
گزارش آخرین وقوع بارش استان
شرح خدمت:
ارائه آخرین مقادیر بارش به وقوع پیوسته در استان سمنان (به تفکیک ایستگاههای هواشناسی )
نوع خدمت:
اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal