خدمات الکترونیک
اطلـاعیه ها و اخطاریه ها
شرح خدمت:
ارائه صدور اطلـاعیه ها و اخطاریه ها هواشناسی در مواقع ضروری جهت کاربران
نوع خدمت:
اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal