خدمات الکترونیک
بولتن های هواشناسی
شرح خدمت:
ارائه بولتن های هواشناسی شامل ماهنامه ، فصلنامه و سالنامه اداره کل هواشناسی
نوع خدمت:
اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal