خدمات الکترونیک
اجرای بند 42 دستورالعمل ممیزی مرتع
شرح خدمت:
رسیدگی به اعتراضات واصله به ممیزی های انجام شده قبل از صدور پرئانه چرای دام توسط کمیسیون متشکل از ریئیس اداره مرتع،حقوقی و نماینده مدیر کل و رسیدگی به شکایات به ممیزی مرتع
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:

مدارک لازم جهت اجرای بند 42

1-ارائه مستندات لازم توسط بهره برداران معترض

2-تائید استمرار دامداری بهره برداران توسط اداره منابع طبیعی شهرستان

فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal