خدمات الکترونیک
اجرای بند 48 (تعیین نماینده ورثه)
شرح خدمت:
در صورت فوت ورثه پروانمه چرای دام تعیین نماینده از سوی ورثه و صدور پروانه چرای دام حداکثر ظرف مدت دو سال
نوع خدمت:
تراکنشی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:

مدارک لازم جهت اجرای بند 48

1-گواهی انحصار وراثت

2-ارائه وکالت یا صلح حقوقی سایر ورثه به نماینده

3-فتوکپی کارت ملی وشناسنامه متوفی ونماینده ورثه

4- ارائه فیش واریزی حق علفچر در صورت نداشتن طرح مرتعداری

5- ارائه دوقطعه عکس 3*4

فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal