خدمات الکترونیک
اجرای بند 49 دستورالعمل ممیزی مرتع
شرح خدمت:
رسیدگی به اعتراضات دامداران و اشخاص به اقدامات ممیزی مراتع پس از صدور پروانه چرای دام توسط نمایندگان دفتر امور مراتع ،حقوقی و نماینده تام الاختیار اداره کل
نوع خدمت:
تراکنشی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:

مدارک لازم جهت اجرای بند 49

1-ارائه مستندات لازم توسط بهره بردار

2-تکمیل فرم درخواست بند 49

فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal