خدمات الکترونیک
تهیه طرح مرتعداری
شرح خدمت:
ارائه طرح برای مرتع مورد درخواست
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:

مدارک مورد نیاز :

1- کارت پروانه چرای دام

2- تائیدیه استمرار دامداران توسط اداره منابع طبیعی شهرستان

3- تکمیل صورتجلسه تعیین مجری توسط بهره برداران مراتع مشاعی

فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal