خدمات الکترونیک
تمدید پروانه چرای دام
شرح خدمت:
مرتعدارانی که از قبل دارای پروانه چرای دام بودند بعد از انقضا پروانه چرای دام بای این خدمت می توانند پروانه چرای دام خود را تمدید کنند
نوع خدمت:
تراکنشی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:

مدارک لازم جهت تمدید پروانه چرای دام

1-اصل پروانه چرای دام

2- واریز حق علفچر وارائه فیش مربوطه

فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal