خدمات الکترونیک
تسویه بدهی
شرح خدمت:
مشترکینی که درخواست تغییر تعرفه یا گزینه تعرفه انشعاب آمپری را دارند، می‌توانند به شکل حضوری خدمت خود را دریافت کنند. این خدمت برای سایر مشترکین به شکل غیرحضوری تعریف نشده است.
نوع خدمت:
اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal