خدمات الکترونیک
توزیع سهام عدالت در استان سمنان
شرح خدمت:
توزیع سهام عدالت در بین اقشار کم درآمد و بهینه کردن توزیع درآمد و مشارکت دادن همه مردم در اداره امور اقتصادی کشور
نوع خدمت:
اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal