خدمات الکترونیک
دریافت درآمدهای اختصاصی و پرداخت اعتبارات اختصاصی دستگاههای اجرایی استان سمنان
شرح خدمت:
در اجرای ماده 64 قانون محاسبات عمومی کشور مبنی بر پرداخت اعتبارات مصوب از محل درآمدهای اختصاصی تا آخر سال مالی در حدود وصولی درآمدها، ابتدا با لحاظ نمودن بودجه مصوب سالانه در سیستم پرداخت وجه نسبت به اخذ درخواست وجه از طرف ذیحسابی دستگاههای اجرایی اقدام می گردد. پس از بررسی صحت اطلاعات ارسالی درخواست وجه،درخواست مذکور با اعتبار و میزان موجودی حساب تمرکزی دستگاه درسامانه بانکداری الکترونیک مطابقت داده میشود و در صورت مطابقت، نسبت به پرداخت وجه اقدام می گردد. همچنین در صورت وجود مانده موجودی حساب درآمد اختصاصی با درخواست خزانه در پایان سال جاری به حساب درآمدهای عمومی کشور واریز می گردد.
نوع خدمت:
اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal