خدمات الکترونیک
انجام تشریفات گمرکی واردات کالا مسیر زرد
شرح خدمت:
رویه گمرکی است که براساس آن کالاهای وارده برای استفاده در داخل قلمرو گمرکی با پرداخت حقوق ورودی و هزینه‌های انجام خدمات و با انجام کلیه تشریفات، ترخیص می‏شود.
نوع خدمت:
اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
رویه گمرکی است که براساس آن کالاهای وارده برای استفاده در داخل قلمرو گمرکی با پرداخت حقوق ورودی و هزینه‌های انجام خدمات و با انجام کلیه تشریفات، ترخیص می‏شود.این خدمت مربوط به انجام فرآیند واردات کالا به داخل کشور می باشد بدین طریق که ابتدا صاحب کالا اظهارنامه مربوطه به همراه اسکن اسناد را از طریق سامانه جامع امور گمرکی به نشانی www.epl.irica.ir برای گمرک ارسال می نماید سپس گمرک با استفاده از مدیریت ریسک اقدام به  بررسی اسناد  و کالا نموده سپس با اخذ مجوزهای مقرراتی و قانونی ، پرداخت حقوق ورودی و عوارض متعلقه و صدور پروانه گمرکی ، دستور اجازه بارگیری و در نهایت خروج کالا از گمرک را صادر می نماید.
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal