خدمات الکترونیک
فرآیند بهسازی یک محور روستایی
شرح خدمت:
عنوان خدمت: فرآیند بهسازی یک محور روستایی حوزه خدمت: مدیریت ساخت و توسعه متصدی فرآیند: اداره نظارت بر ساخت راههای روستایی واحد های مرتبط در فرآیند: اداره نظارت بر ساخت راههای روستایی زمان مطلوب فرآیند: 1 سال ورودی های فرآیند: مطالبات مردمی، برنامه ریزی و سیاستهای کلان دولت خروجی های فرآیند: بهسازی یک محور روستایی مشتری های فرآیند: اهالی روستا
نوع خدمت:
اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal