خدمات الکترونیک
پروانه بهره برداری از محصولات فرعی جنگل و مرتع
شرح خدمت:
طرحی است به منظور بهره برداری صحیح و به موقع از عرصه های منابع طبیعی به منظور استفاده از محصولات فرعی جنگل و مرتع به متقاضیان صاحب عرف دارای مجوز بهره برداری معتبر داده می شود.
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
مدارک مورد نیاز:
1-درخواست متقاضی
2-تصویر کارت ملی یا شناسنامه
3-رضایت نامه مرتعدار 
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal