خدمات الکترونیک
گزارش پیش بینی و وضعیت جوی استان
شرح خدمت:
ارائه پیش بینی و وضعیت جوی استان به تفکیک شهرستان به صورت 24 ، 48 و 72 ساعت
نوع خدمت:
اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
ارائه پیش بینی و وضعیت جوی استان در 72 ساعت آینده به ارگانهای زیربط استان 
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal