خدمات الکترونیک
خدمات حمایتی
شرح خدمت:
ارائه خدمات حمایتی و تعامل با سازمانها و نهادهای حمایتی عمومی غیردولتی و مردمی مانند کمیته امداد امام خمینی، ستادهای دیه، انجمنهای حمایت از زندانیان
نوع خدمت:
اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal