خدمات الکترونیک
درخواست انشعاب آمپری
شرح خدمت:
درخواست انشعاب آمپری
نوع خدمت:
تراکنشی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
پایان کار یا پروانه یا مجوز

سند احراز هویت (مانند کارت ملی)

تاییدیه واریز وجه

فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal