خدمات الکترونیک
درخواست افزایش/کاهش قدرت
شرح خدمت:
مشترکینی که درخواست افزایش /کاهش آمپراژ انشعاب آمپری را دارند، می‌توانند به شکل غیرحضوری خدمت خود را دریافت کنند.
نوع خدمت:
تراکنشی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal