خدمات الکترونیک
صدور گواهی حذف اموال دارای ارزش کم موضوع ماده 10 آئین نامه اموال دولتی استان سمنان
شرح خدمت:
دراین فرآیند پس از ارائه درخواست دستگاه اجرائی مبنی بر اخذ مجوز حذف از دفاتر و صورت جلسه کمیسیونی مرکب از مدیر واحد تدارکات ، ذیحساب وکارشناس منتخب، مجوز لازم صادر می گردد.
نوع خدمت:
اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal