خدمات الکترونیک
ارائه آمار و اطلاعات هواشناسی به کاربران (حضوری و الکترونیکی)
شرح خدمت:
ارائه آمار و اطلاعات هواشناسی به کاربران بر اساس درخواست شامل : دانشجویان ، محققان ، کشاورزان ، شرکتهای خصوصی ، شرکتهای بیمه ، ارگانهای دولتی و غیردولتی و .... به صورت حضوری و الکترونیکی
نوع خدمت:
اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal