خدمات الکترونیک
استقرار و ترخیص دستگاه حفاری (13021446102)
شرح خدمت:
بمنظور حفر چاه های عمیق ، دستگاه حفاری در محل مشخص شده مستقر می گردد . پس از اتمام عملیات حفاری دستگاه از محل ترخیص می گردد.
نوع خدمت:
اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
داشتن مجوز( حفر - تغییر محل - کف شکنی یا لایروبی - ...) معتبر بنام مالک یا مالکین چاه بهمراه کروکی محل وقوع چاه
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal