خدمات الکترونیک
صدور مجوز لایروبی چاه(کف شکنی ) و صدور مجوز تغییر محل چاه (13021446106)
شرح خدمت:
انجام مراحل اصلی خدمت جهت صدور پروانه کف شکنی چاه ها
نوع خدمت:
اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
درخواست اولیه ، تعهد نامه و اوراق سازمانی رسمی و محضری ، ارائه قرارداد حفغاری در صورت موافقت کمیسیون با در خواست متقاضی ، ارائه فیش پرداختی جهت هزینه کارشناسی ، ارائه پاسخ استعلام
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal