خدمات الکترونیک
مراحل صدور نامه تحویل سوخت(صدور مجوز تحویل سوخت و فراورده های نفتی برای چاه های دیزلی)(13021446107)
شرح خدمت:
شرکتهای مجاز حفاری که دستگاه های حفاری خود را اعم از ضربه ای و روکاری جهت انجام عملیات حفاری چاه های عمیق در محل مورد نظر مستقر نموده اند می توانند با استفاده از این مجوز سوخت مورد نیاز خود را دریافت کنند.
نوع خدمت:
اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
مدارک خاصی مورد نیاز نیست
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal