خدمات الکترونیک
نظارت مالی از طریق انتصاب ذیحسابان دستگاههای اجرایی
شرح خدمت:
در راستای اجرای ماده 90 قانون محاسبات عمومی کشور که اعمال نظارت مالی بر مخارج دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی از نظر انطباق با پرداختها با مقررات مربوط به هر نوع خرج را به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی گذاشته است و همچنین ماده 31 قانون مذکور این اداره کل پیشنهاد انتصاب و یا جابجایی ذیحسابان را به همراه مدارک لازم به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال می نماید. وزارت متبوع پس از بررسی های لازم نسبت به صدور حکم انتصاب آنان اقدام نموده و پس از دریافت حکم توسط این اداره کل نسبت به معارفه ذیحسابان اقدام و در اجرای ماده 97 قانون محاسبات عمومی کشور و دستورالعمل اجرایی آن، صورتمجلس تحویل و تحول ذیحسابان دستگاههای اجرایی و اصل مدارک مربوط مورد بررسی قرار می گیرد و پس از رفع نقص در نرم افزار مربوط بارگذاری می گردد .
نوع خدمت:
اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:

الف مدارک لازم برای انتصاب و جابجایی ذیحسابان 1- نامه پیشنهاد انتصاب و جابجایی 2- تائیدیه حراست 3- فرمهای مربوط به انتصاب و انتخاب مدیران

ب- مدارک لازم برای تحویل و تحول : 1- اصل صورتمجلس تحویل و تحول با امضاء ذیحساب قدیم و جدید 2- چهار برگ فرم مربوط به تحویل تحول فرم های شماره یک تا چهار با امضاء های مجاز3-تراز آزمایشی 4-صورتحسابهای بانکی و صورت مغایرت ها حسب مورد

فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal