خدمات الکترونیک
صدور مجوز تغییر مالکیت خودروهای دولتی
شرح خدمت:
پس از انتقال خودرو بین دستگاههای اجرایی با کسب مجوز کمیسیون ماده 2 اسناد خودروها بنام دستگاه گیرنده تغیر مالکیت یافته و پلاک خودرو ها نیز تعویض می گردند. در مرحله اول پس از اخذ نامه درخواست انتقال خودرو، مدارک و مستندات ارسالی مورد بررسی قرار می گیرد و پس از تکمیل بودن مدارک موضوع جهت بررسی درکمیسیون ماده 2 طرح می گردد. پس از صدور مجوز کمیسیون مذکور مبنی بر موافقت با انتقال خودرو، طی نامه ای به پلیس راهور ناجا مشخصات خودرو به منظورتعویض پلاک و تغییر مالکیت به نام دستگاه انتقال گیرنده اعلام می گردد.
نوع خدمت:
اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:

1-درخواست از سوی مقام مجاز دستگاه اجرایی،2-تصاویر اسنادمالکیت خودروهای انتقال یافته 3-تصویر صورتجلسه کمیسیون ماده 2 درخصوص خودروهای انتقالی


فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal