خدمات الکترونیک
تسهیل و ساماندهی فرآیند صدور مجوز کسب و کار
شرح خدمت:
با توجه به درخواست دفتر پایش و بهبود محیط کسب و کار و دبیرخانه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و الزامات قانونی مبنی بر احصاء و ثبت اطلاعات مجوز های کسب و کار استانی، ارائه پیشنهادات حذف، اصلاح و تجمیع مجوز های کسب و کار ملی و استانی در سامانه های دفتر مذکور، تکلیف محوله در این اداره کل، در قالب این خدمت انجام می شود.
نوع خدمت:
تراکنشی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal