خدمات الکترونیک

فیلتر

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 15 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
لیست خدمات
نظارت بر واحدها و مراکز تشخیص و درمان بخش غیر دولتی
شرح خدمت:
13021204106
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
نظارت بر تولید، پخش، عرضه و مصرف دارو و مواد بیولوژیک مورد مصرف دامپزشکی
شرح خدمت:
نظارت بر تولید، پخش، عرضه و مصرف دارو و مواد بیولوژیک مورد مصرف دامپزشکی کد شناسه خدمت: 13021204109 گیرندگان خدمت: پرورش دهندگان دام، طیور، آبزیان، زنبور عسل و کرم ابریشم - مصرف کنندگان فرآورده های خام دامی مدت زمان ارائه خدمت: - این زیر خدمت از مجموعه کلان خدمت سوم دامپزشکی با عنوان خدمات حمایتی در حوزه دامپزشکی به بهره برداران با کد شناسه خدمت: 13021204000 می باشد.
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
نظارت بر آزمایشگاه های دامپزشکی
شرح خدمت:
13021204107
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مطالعه و ثبت دارو و مواد بیولوژیک
شرح خدمت:
مطالعه و ثبت دارو و مواد بیولوژیک کد شناسه خدمت: 13021204111 گیرندگان خدمت: وارد کننده و تولید کنندگان دارو و مواد بیولوژیک مدت زمان ارائه خدمت: - این زیر خدمت از مجموعه کلان خدمت سوم دامپزشکی با عنوان خدمات حمایتی در حوزه دامپزشکی به بهره برداران با کد شناسه خدمت: 13021204000 می باشد.
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مایه کوبی دام ها
شرح خدمت:
13021204101
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
صدور موافقت اصولی، پروانه بهداشتی تأسیس و پروانه بهداشتی بهره برداری اماکن دامی و صنایع وابسته به دام
شرح خدمت:
گیرندگان خدمت: شهروندان و کسب و کارها، شامل مصرف کنندگان فرآورده های دامی و صاحبان دامداری های صنعتی و صنایع وابسته مدت زمان ارائه خدمت: یک ماه این زیر خدمت از مجموعه کلان خدمت اول دامپزشکی با عنوان صدور پروانه های بهداشتی در تولید، بازرگانی و اشتغال حوزه دامپزشکی، خوراک و نهاده های دامی، مکمل و افزودنی های خوراک دام (صدور، تمدید، تغییر، ابطال و موافقت اصولی) با کد شناسه خدمت: 13021202000 می باشد.
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
صدور موافقت اصولی و پروانه تولید تا مصرف دارو، مواد بیولوژیک، مکمل و افزودنی ها
شرح خدمت:
صدور موافقت اصولی و پروانه تولید تا مصرف دارو، مواد بیولوژیک، مکمل و افزودنی ها
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
صدور مجوز تاسیس واحدها و اشتغال حقیقی و حقوقی بخش غیر دولتی
شرح خدمت:
13011203100
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
صدور مجوز بهداشتی تولید، فرآوری، نگهداری و حمل و نقل دام زنده و فرآورده های دامی، دارو، خوراک و نهاده های دامی، مکمل و افزودنی های خوراک دام
شرح خدمت:
گیرندگان خدمت: شهروندان و کسب و کارها، شامل مصرف کنندگان فرآورده های دامی و صاحبان دامداری های صنعتی و صنایع وابسته مدت زمان ارائه خدمت: دو ساعت این زیر خدمت از مجموعه کلان خدمت اول دامپزشکی با عنوان صدور پروانه های بهداشتی در تولید، بازرگانی و اشتغال حوزه دامپزشکی، خوراک و نهاده های دامی، مکمل و افزودنی های خوراک دام (صدور، تمدید، تغییر، ابطال و موافقت اصولی) با کد شناسه خدمت: 13021202000 می باشد.
نوع خدمت: اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
صدور مجوز بهداشتی تولید لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی، درمانگاهی
شرح خدمت:
13021202102
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
صدور گواهی بهداشتی واردات، صادرات، ترانزیت و ترخیص دام، فرآورده های دامی، دارو، مواد بیولوژیک و تجهیزات دامپزشکی، خوراک و نهاده های دامی، مکمل و افزودنی های خوراک دام
شرح خدمت:
گیرندگان خدمت: شهروندان و کسب و کارها، شامل مصرف کنندگان فرآورده های دامی و صاحبان دامداری های صنعتی و صنایع وابسته مدت زمان ارائه خدمت: هفت روز کاری این زیر خدمت از مجموعه کلان خدمت اول دامپزشکی با عنوان صدور پروانه های بهداشتی در تولید، بازرگانی و اشتغال حوزه دامپزشکی، خوراک و نهاده های دامی، مکمل و افزودنی های خوراک دام (صدور، تمدید، تغییر، ابطال و موافقت اصولی) با کد شناسه خدمت: 13021202000 می باشد.
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
شناسایی و ردیابی دام زنده و فراورده های دامی، خوراک و نهاده های دامی، مکمل و افزودنی های خوراک دام
شرح خدمت:
13021204100
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
پایش و مراقبت فعال و غیرفعال بیماری های دام
شرح خدمت:
پایش و مراقبت فعال و غیرفعال بیماری های دام کد شناسه خدمت: 13021204106 گیرندگان خدمت: صاحبان دامداری های صنعتی، روستایی و عشایری مدت زمان ارائه خدمت: - این زیر خدمت از مجموعه کلان خدمت سوم دامپزشکی با عنوان خدمات حمایتی در حوزه دامپزشکی به بهره برداران با کد شناسه خدمت: 13021204000 می باشد.
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
پایش باقیمانده های دارو، هورمون، سموم فلزات سنگین و سایر مواد شیمیایی در نهاده ها و فرآورده های دامی
شرح خدمت:
پایش باقیمانده های دارو، هورمون، سموم فلزات سنگین و سایر مواد شیمیایی در نهاده ها و فرآورده های دامی کد شناسه خدمت: 13021204104 گیرندگان خدمت: مصرف کنندگان فراورده های دامی مدت زمان ارائه خدمت: - این زیر خدمت از مجموعه کلان خدمت سوم دامپزشکی با عنوان خدمات حمایتی در حوزه دامپزشکی به بهره برداران با کد شناسه خدمت: 13021204000 می باشد.
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
ارزیاابی خطرات بهداشتی فراورده های خام دامی و خوراک دام، منابع ژنتیکی دام
شرح خدمت:
13021204103
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
<<   <  1  >   >>  
Powered by DorsaPortal