خدمات الکترونیک

فیلتر

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 21 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
لیست خدمات
نصب سیفون اضافی
شرح خدمت:
نصب انشعاب دوم یا سوم فاضلاب ملک بر اساس درخواست متقاضی و در صورت وجود شرایط لازم
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مشاهده سوابق مصرف
شرح خدمت:
صدور قبض المثنی به درخواست مشترک
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
قطع موقت و وصل انشعاب
شرح خدمت:
قطع و وصل انشعاب آب / فاضلاب به درخواست مشترک (با رعایت بند 41-4 و 40-4 آئین نامه عملیاتی)
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
فروش آب تانکری
شرح خدمت:
فروش آب سیار از طریق تانکر
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
فرایند تغییر مشخصات
شرح خدمت:
تغییر مشخصات ملک ومالک پس از بررسی اسناد و مدارک ارائه شده (بارعایت مفاد بند 30-4 آئین نامه عملیاتی)
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
صورتحساب میاندوره
شرح خدمت:
ارائه صورتحساب قبل از پایان سیکل براساس شماره مصرف کنتور اعلام شده توسط مشترک
نوع خدمت: اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
درخواست انشعاب
شرح خدمت:
در دسترس قرار دادن و فراهم بود امکان برداشت و استفاده آب از شبکه آبرسانی توسط انشعاب آب و وسایل اندازه گیری(کنتور)، با ظرفیت مشخص و با فشارمقرر و کیفیت مناسب (در نقطه تحویل) اعم از اینکه مشترک از این ظرفیت استفاده نماید یا ننماید. (بند 17-4 آئین نامه عملیاتی)
نوع خدمت: تراکنشی
نحوه ارائه خدمت:
جمع آوری یا ادغام انشعاب
شرح خدمت:
جمع آوری انشعابات اضافی ملک درصورت ادغام دو یا چند ملک دارای انشعاب (با رعایت بند 42-4 آئین نامه عملیاتی)
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
تفکیک کنتور
شرح خدمت:
جایگزین نمودن کنتور جدید بجای کنتور خراب یا فرسوده ملک (با رعایت بند 39-4 آئین نامه عملیاتی)
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
تغییر کاربری انشعاب
شرح خدمت:
تغییر نوع کاربری (با رعایت مفاد بند 33-4 آئین نامه عملیاتی)
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
تغییر مکان وسایل اندازه گیری
شرح خدمت:
جابجایی کنتور و سیفون فاضلاب،تغییر سطح انشعاب، تغییر مسیر انشعاب
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
تغییر قطر انشعاب
شرح خدمت:
افزایش یا کاهش قطر انشعاب موجود به درخواست مشترک (با رعایت بند 21-4 آئین نامه عملیاتی)
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
تغییر ظرفیت قراردادی
شرح خدمت:
فزایش یا کاهش ظرفیت قراردادی املاک غیرمسکونی
نوع خدمت: اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
تعویض کنتور
شرح خدمت:
جایگزین نمودن کنتور جدید بجای کنتور خراب یا فرسوده ملک (با رعایت بند 39-4 آئین نامه عملیاتی)
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
پیشنهادات، انتقادات و بررسی شکایات
شرح خدمت:
امکان ثبت پیشنهاد، درخواست و شکایت از طریق سامانه و پاسخگویی به درخواستها
نوع خدمت: اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
پیشنهادات، انتقادات و بررسی شکایات
شرح خدمت:
امکان ثبت پیشنهاد، درخواست و شکایت از طریق سامانه و پاسخگویی به درخواستها
نوع خدمت: تراکنشی
نحوه ارائه خدمت:
پرداخت اینترنتی صورتحساب
شرح خدمت:
فراهم نمودن امکان پرداخت الکترونیکی صورتحساب از طریق سایت، تلفن ...
نوع خدمت: تراکنشی
نحوه ارائه خدمت:
پاسخ به استعلام
شرح خدمت:
تعیین بدهی و وضعیت انشعاب آب و فاضلاب و پاسخ به استعلام
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
بررسی صورتحساب
شرح خدمت:
ررسی صورتحساب از نظر صحت محاسبه و همچنین بررسی مصارف آن ازلحاظ اشتباه قرائت، خرابی کنتور و یا لوله ترکیدگی
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
اعلام کارکرد کنتور
شرح خدمت:
اعلام شماره مصرف کنتور توسط مالک یا ساکنین ملک بدلیل عدم قرائت کن
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
آزمایش کنتور
شرح خدمت:
بررسی صحت عملکرد کنتور پس از درخواست مشترک و پرداخت هزینه مربوطه
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
<<   <  1  >   >>  
Powered by DorsaPortal