خدمات الکترونیک

فیلتر

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 6 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
لیست خدمات
نصب سیفون اضافی
شرح خدمت:
در صورتی که جهت تخلیه فاضلاب یک ملک به شبکه جمع آوری فاضلاب نیاز به بیش از یک سیفون باشد می تواند درخواست سیفون اضافه نمایند.
نوع خدمت: اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
فروش انشعاب فاضلاب
شرح خدمت:
کلیه مشترکین واقع در محدوده شبکه جمع آوری فاضلاب مکلف به خرید انشعاب فاضلاب میباشند.
نوع خدمت: اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
فروش انشعاب آب
شرح خدمت:
مالک هر ملک در داخل محدوده شهر ها که دارای شرایط واگذاری انشعاب آب باشند می توانند در خواست انشعاب آب نمایند.
نوع خدمت: اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
درخواست قطع موقت و وصل انشعاب
شرح خدمت:
در صورتی که مالک نیاز به قطع موقت انشعاب خود داشته باشد، می تواند از این خدمت استفاده نماید.
نوع خدمت: اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
درخواست تفکیک کنتور
شرح خدمت:
در صورت وجود یک کنتور برای استفاده چند واحد در ملک، مالکین می توانند درخواست جداسازی انشعابات خود را نمایند.
نوع خدمت: اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
درخواست تغییر تعداد واحد مسکونی
شرح خدمت:
در صورت تغییر در ملک دارای کنتور آب و عدم امکان نصب کنتور به صورت مجزا برای واحد اضافه شده و یا کاهش تعداد واحد از یک ملک، مالک می تواند درخواست تغییر تعداد واحد انشعاب را نمایید.
نوع خدمت: اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
<<   <  1  >   >>  
Powered by DorsaPortal