خدمات الکترونیک

فیلتر

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 6 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
لیست خدمات
واگذاری زمین و مسکن از طریق قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و آئین نامه اجرایی آن
شرح خدمت:
کد خدمت: KHJ/030/325/1-1 عنوان خدمت: واگذاری زمین و مسکن از طریق قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و آئین نامه اجرایی آن حوزه خدمت: مدیریت املاک حقوقی متصدی فرآیند: اداره واگذاری – مدیریت مسکن واحد های مرتبط در فرآیند: اداره واگذاری – مدیریت مسکن زمان مطلوب فرآیند 1 سال ورودی های فرآیند: 1) کپی و اصل اسناد شناسایی(شناسنامه و کارت ملی) متقاضی و همسر 2) چک تضمینی و یا ضمانت نامه بانکی به مبلغ 5 درصد قیمت کارشناسی خروجی های فرآیند: انعقاد قرارداد مشتری های فرآیند: شهروندان
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
واگذاری زمین در اجرای احکام قطعی قضایی و دیوان عدالت اداری
شرح خدمت:
کد خدمت: KHJ/030/323/1-1 عنوان خدمت: واگذاری زمین در اجرای احکام قطعی قضایی و دیوان عدالت اداری حوزه خدمت: مدیریت املاک حقوقی متصدی فرآیند اداره حقوقی - اداره واگذاری واحد های مرتبط در فرآیند: اداره حقوقی- اداره واگذاری – هیات نمایندگی زمان مطلوب فرآیند ساعت ورودی های فرآیند: 1) کپی و اصل اسناد شناسایی شخص(شناسنامه و کارت ملی) 2) حکم قضایی یا دیوان عدالت اداری خروجی های فرآیند: انعقاد قرارداد واگذاری یا انتقال قطعی زمین مشتری های فرآیند: شهروندان
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
واگذاری زمین از طریق ماده 22 الحاقی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (تفریحی و توریستی)
شرح خدمت:
کد خدمت KHJ/030/320/1-1 عنوان خدمت: واگذاری زمین از طریق ماده 22 الحاقی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(تفریحی و توریستی) حوزه خدمت: مدیریت املاک حقوقی متصدی فرآیند اداره واگذاری – مدیریت املاک واحد های مرتبط در فرآیند اداره واگذاری – مدیریت املاک زمان مطلوب فرآیند 2 ماه ورودی های فرآیند: 1) موافقتنامه اصولی 2) طرح و اعتبار مصوب صادرشده از مرجع ذیربط خروجی های فرآیند: انعقاد قرارداد مشتری های فرآیند: بخش خصوصی و نهادهای دولتی
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
واگذاری زمین از طریق ماده 100 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
شرح خدمت:
کد خدمت: KHJ/030/321/1-1 عنوان خدمت: واگذاری زمین از طریق ماده 100 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت حوزه خدمت: مدیریت املاک حقوقی متصدی فرآیند: اداره واگذاری – مدیریت املاک واحد های مرتبط در فرآیند اداره واگذاری – مدیریت املاک زمان مطلوب فرآیند: 2 ماه ورودی های فرآیند: 1) موافقتنامه اصولی 2) طرح و اعتبار مصوب صادرشده از مرجع ذیربط خروجی های فرآیند: انعقاد قرارداد مشتری های فرآیند: بخش خصوصی و نهادهای دولتی
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
واگذاری زمین از طریق ماده 100 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
شرح خدمت:
کد خدمت: KHJ/030/321/1-1 عنوان خدمت: واگذاری زمین از طریق ماده 100 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت حوزه خدمت: مدیریت املاک حقوقی متصدی فرآیند: اداره واگذاری – مدیریت املاک واحد های مرتبط در فرآیند اداره واگذاری – مدیریت املاک زمان مطلوب فرآیند: 2 ماه ورودی های فرآیند: 1) موافقتنامه اصولی 2) طرح و اعتبار مصوب صادرشده از مرجع ذیربط خروجی های فرآیند: انعقاد قرارداد مشتری های فرآیند: بخش خصوصی و نهادهای دولتی
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
نظارت عالیه بر اجرای مقررات ملی ساختمان
شرح خدمت:
کد خدمت KHJ/030/410/1-1 عنوان خدمت نظارت عالیه بر اجرای مقررات ملی ساختمان حوزه خدمت مدیریت شهرسازی متصدی فرآیند اداره نظام مهندسی واحد های مرتبط در فرآیند اداره نظام مهندسی زمان مطلوب فرآیند ساعت ورودی های فرآیند - شکایت از طرف شخص حقیقی یا حقوقی - دستور بررسی تخلف موردی از طرف وزارت - بازدیدهای سرزده و دورده ای خروجی های فرآیند گزارش تخلف مشتری های فرآیند اداره کل- شهرداری – ارگانهای دولتی
نوع خدمت: اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
<<   <  1  >   >>  
Powered by DorsaPortal