خدمات الکترونیک

فیلتر

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 9 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
لیست خدمات
صدور قبض المثنی
شرح خدمت:
شترک می‌تواند قبض‌المثنی را از طریق دفاتر و به شکل غیرحضوری دریافت کند. این خدمت زمانی قابل ارایه است که مشترک قبض (مشخصاً: شناسه قبض) خود را همراه داشته باشد.
نوع خدمت: اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
درخواست انصراف قبل از برقراری انشعاب
شرح خدمت:
متقاضی می‌تواند درخواست انصراف خود را قبل از برقراری انشعاب، به شکل غیرحضوری ارایه کند.
نوع خدمت: تراکنشی
نحوه ارائه خدمت:
درخواست انشعاب آمپری
شرح خدمت:
درخواست انشعاب آمپری
نوع خدمت: تراکنشی
نحوه ارائه خدمت:
درخواست انشعاب آمپری
شرح خدمت:
درخواست انشعاب آمپری
نوع خدمت: تراکنشی
نحوه ارائه خدمت:
درخواست افزایش/کاهش قدرت
شرح خدمت:
مشترکینی که درخواست افزایش /کاهش آمپراژ انشعاب آمپری را دارند، می‌توانند به شکل غیرحضوری خدمت خود را دریافت کنند.
نوع خدمت: تراکنشی
نحوه ارائه خدمت:
تغییر مکان داخلی
شرح خدمت:
مشترکین می‌توانند درخواست تغییر مکان داخلی لوازم اندازه‌گیری برای انشعاب آمپری را به شکل غیرحضوری ارایه دهند.
نوع خدمت: تراکنشی
نحوه ارائه خدمت:
تسویه حساب
شرح خدمت:
توسط این خدمات مشترکین قادر خواهند بود درخواست مربوط به تسویه حساب خود را به شکل غیرحضوری ارایه دهند.
نوع خدمت: تراکنشی
نحوه ارائه خدمت:
تسویه بدهی
شرح خدمت:
مشترکینی که درخواست تغییر تعرفه یا گزینه تعرفه انشعاب آمپری را دارند، می‌توانند به شکل حضوری خدمت خود را دریافت کنند. این خدمت برای سایر مشترکین به شکل غیرحضوری تعریف نشده است.
نوع خدمت: اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
بررسی صورت حساب
شرح خدمت:
مشترکین می‌توانند درخواست بررسی صورت‌حساب را به صورت حضوری ارایه کنند.
نوع خدمت: اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
<<   <  1  >   >>  
Powered by DorsaPortal