خدمات الکترونیک

فیلتر

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 8 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
لیست خدمات
کمیسیون مراتع بلامعارض (بند 13)
شرح خدمت:
در مراتعی که بهره بردار یا بهره برداران از مرتعدار انصراف داده با کلیه پروانه چراهای دام ابطال شده و یا فاقد بهره برداری قانونی می باشد مرتع بلامعارض توسط اداره کل تعیین تکلیف می گردد
نوع خدمت: تراکنشی
نحوه ارائه خدمت:
صدور پروانه چرای دام
شرح خدمت:
ارائه مجوز برای استفاده دامدار از مراتع
نوع خدمت: تراکنشی
نحوه ارائه خدمت:
تهیه طرح مرتعداری
شرح خدمت:
ارائه طرح برای مرتع مورد درخواست
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
تمدید پروانه چرای دام
شرح خدمت:
مرتعدارانی که از قبل دارای پروانه چرای دام بودند بعد از انقضا پروانه چرای دام بای این خدمت می توانند پروانه چرای دام خود را تمدید کنند
نوع خدمت: تراکنشی
نحوه ارائه خدمت:
پروانه بهره برداری از محصولات فرعی جنگل و مرتع
شرح خدمت:
طرحی است به منظور بهره برداری صحیح و به موقع از عرصه های منابع طبیعی به منظور استفاده از محصولات فرعی جنگل و مرتع به متقاضیان صاحب عرف دارای مجوز بهره برداری معتبر داده می شود.
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
اجرای بند 49 دستورالعمل ممیزی مرتع
شرح خدمت:
رسیدگی به اعتراضات دامداران و اشخاص به اقدامات ممیزی مراتع پس از صدور پروانه چرای دام توسط نمایندگان دفتر امور مراتع ،حقوقی و نماینده تام الاختیار اداره کل
نوع خدمت: تراکنشی
نحوه ارائه خدمت:
اجرای بند 48 (تعیین نماینده ورثه)
شرح خدمت:
در صورت فوت ورثه پروانمه چرای دام تعیین نماینده از سوی ورثه و صدور پروانه چرای دام حداکثر ظرف مدت دو سال
نوع خدمت: تراکنشی
نحوه ارائه خدمت:
اجرای بند 42 دستورالعمل ممیزی مرتع
شرح خدمت:
رسیدگی به اعتراضات واصله به ممیزی های انجام شده قبل از صدور پرئانه چرای دام توسط کمیسیون متشکل از ریئیس اداره مرتع،حقوقی و نماینده مدیر کل و رسیدگی به شکایات به ممیزی مرتع
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
<<   <  1  >   >>  
Powered by DorsaPortal