خدمات الکترونیک

فیلتر

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 10 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
لیست خدمات
کالیبراسیون وسایل توزین و سنجش
شرح خدمت:
طبق قانون، نظارت، کنترل و آزمایش ادواری اوزان و مقیاس ها و وسایل سنجش جزء وظایف اصلی سازمان ملی استاندارد بوده و بر همین اساس آزمون دوره ای وسایل توزین و سنجش مشمول استاندارد اجباری، سالیانه پس از برگزاری جلسات کمیته راهبردی مربوطه در استان، به منظور برقراری هماهنگی بین دستگاه های ذیربط و نیز برنامه ریزی انجام می شود."
نوع خدمت: تراکنشی
نحوه ارائه خدمت:
صدور تأییدیه ی ایمنی و عملکرد آسانسور
شرح خدمت:
اداره کل استاندارد استان، مطابق قوانین و مقررات سازمان مطبوع خویش و نیز در راستای نظارت بر نحوه ی اجرای امور مربوط به مقررات ایمنی ساختمان و خدمات ، به صدور تأییدیه ی آسانسورها در سطح استان مبادرت می نماید.
نوع خدمت: تراکنشی
نحوه ارائه خدمت:
صدور تأییدیه ی ایمنی و عملکرد آسانسور
شرح خدمت:
اداره کل استاندارد استان، مطابق قوانین و مقررات سازمان مطبوع خویش و نیز در راستای نظارت بر نحوه ی اجرای امور مربوط به مقررات ایمنی ساختمان و خدمات ، به صدور تأییدیه ی آسانسورها در سطح استان مبادرت می نماید.
نوع خدمت: تراکنشی
نحوه ارائه خدمت:
صدور تأییدیه ی ایمنی و عملکرد آسانسور
شرح خدمت:
اداره کل استاندارد استان، مطابق قوانین و مقررات سازمان مطبوع خویش و نیز در راستای نظارت بر نحوه ی اجرای امور مربوط به مقررات ایمنی ساختمان و خدمات ، به صدور تأییدیه ی آسانسورها در سطح استان مبادرت می نماید.
نوع خدمت: تراکنشی
نحوه ارائه خدمت:
صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد
شرح خدمت:
توجه به استانداردسازی کالا و خدمات یکی از مولفه های مهم در تحقق اقتصاد مقاومتی است و استانداردسازی، علاوه بر استمرار حضور تولیدکنندگان در بازار، از ایجاد هزینه های اضافی نیز جلوگیری میکند.
نوع خدمت: یکپارچه سازی
نحوه ارائه خدمت:
صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد
شرح خدمت:
توجه به استانداردسازی کالا و خدمات یکی از مولفه های مهم در تحقق اقتصاد مقاومتی است و استانداردسازی، علاوه بر استمرار حضور تولیدکنندگان در بازار، از ایجاد هزینه های اضافی نیز جلوگیری میکند.
نوع خدمت: یکپارچه سازی
نحوه ارائه خدمت:
سامانه مدیریت بازرسی و نظارت بر آسانسورها
شرح خدمت:
اداره کل استاندارد استان مطابق قوانین ومقررات سازمان مطبوع خویش و نیز در راستای نظارت بر نحوه اجرای امور مربوط به مقررات ایمنی ساختمان و خدمات، به صدور تاییدیه آسانسورهادر سطح استان مبادرت می نماید.
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی
شرح خدمت:
تایید صلاحیت مدیران کنترل در طی فرایند آزمون ورودی توسط اداره کل و آموزش عملی در آزمایشگاه های همکار سازمان ملی استاندارد ایران و در راستای تایید صلاحیت افراد با توجه به مدرک تحصیلی و تخصص فرد انجام می گیرد.
نوع خدمت: تراکنشی
نحوه ارائه خدمت:
بازرسی از شهرهای بازی و زمین های بازی
شرح خدمت:
بازرسی از شهرهای بازی و زمین های بازی یکی از وظایف ذاتی سازمان ملی استاندارد ایران می باشد که به صورت دوره ای توسط شرکت های بازرسی تایید صلاحیت شده توسط این سازمان و در طول سال انجام می گیرد.
نوع خدمت: تراکنشی
نحوه ارائه خدمت:
بازرسی از شهربازی ها
شرح خدمت:
بازرسی هرهای بازی و زمین های بازی یکی از وظایف ذاتی سازمان ملی استاندارد ایران می باشد که به صورت دوره ای توسط شرکت های بازرسی تایید صلاحیت شده توسط این سازمان و در طول سال انجام می گیرد.
نوع خدمت: تراکنشی
نحوه ارائه خدمت:
<<   <  1  >   >>  
Powered by DorsaPortal