خدمات الکترونیک

فیلتر

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 28 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
لیست خدمات
واگذاری مراکز
شرح خدمت:
واگذاری مراکز به بخش غیر دولتی با هدف کاهش تصدی گری دولت
نوع خدمت: اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
نظارت و ارزیابی واحدهای تابعه
شرح خدمت:
نظارت بر نحوه انجام امور و خدمات در جهت بهبود ارتقاء کیفیت
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مراقبت از فرزندان بی سرپرست و بدسرپرست در خانه کودکان و نوجوانان
شرح خدمت:
استقرار و ساماندهی فرزندان بی سرپرست به منظور پرورش و مراقبت از ایشان و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی
نوع خدمت: اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
مداخله در بحرانهای فردی – خانوادگی و اجتماعی
شرح خدمت:
کنترل و کاهش بحرانهای فردی ، خانوادگی و اجتماعی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی
نوع خدمت: اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
فرزند خواندگی
شرح خدمت:
حمایت ازکودکان بی سرپرست ووالدین بدون فرزند جهت حفظ کیان خانواده
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
صندوق درمان
شرح خدمت:
ابتدا با صورتجلسه و صورتحساب مالی در جهت ارائه خدمات صندوق درمان به توانخواهان و معلولان جهت ارتقاء سطح رفاه و بهداشت آنان اقدام خواهد شد.
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
صدور مجوز مراکز غیردولتی
شرح خدمت:
با توجه به نیاز سازمان بهزیستی و درخواست متقاضیان حقیقی و حقوقی ، مجوز تاسیس مراکز غیردولتی پس از طی مراحل پیش بینی شده در دستورالعمل های عمومی و تخصصی صادر می گردد.
نوع خدمت: اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
شناسایی و ساماندهی کودکان خیابانی
شرح خدمت:
کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی ناشی از کار و زندگی کودکان خیابانی
نوع خدمت: اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
خط تلفن اورژانس اجتماعی(123)
شرح خدمت:
کنترل و کاهش بحرانهای فردی ، خانوادگی و اجتماعی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی با دستور معاونت برای ارجاع به شهرستان - خدمات مددکاری - خدمات روانشناسی - خدمات پزشکی - خدمات نگهداری موقت - خدمات راهنمایی و ارجاع
نوع خدمت: اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
جلب مشارکتهای مردمی
شرح خدمت:
جهت مشارکت نقدی، غیر نقدی یا خدماتی به جامعه هدف سازمان بهزیستی افراد می¬توانند یا به صورت حضوری به مراکز و ادارات بهزیستی در سراسر کشور مراجعه نمایند یا مشارکت نقدی خود را از طریق شیوه¬های گوناگون مبتنی بر تکنولوژی نظیر سایت سازمان، دستگاه¬های خودپرداز و... به مددجویان سازمان اختصاص دهند.
نوع خدمت: اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
توانبخشی مبتنی بر جامعه(CBR)
شرح خدمت:
با همیاری و کمک اعضای شوراهای توانبخشی مبتنی بر جامعه از سطح کشور تا روستاهای تحت پوشش -خانه بهداشت روستا - کارشناسان توانبخشی شهرستان - مجتمع های روستایی - داوطلبان محلی - سازمان های غیر دولتی NGO - گروه های خودیار در جهت افزایش مهارتهای توانبخشی معلولین در جامعه محلی از خدمت اقدام خواهد شد
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
تشکیل گروه های همیار
شرح خدمت:
بازتوانی زنان سرپرست خانوار از طریق تشکیل گروههای همیار
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
تامین مسکن معلولین و مددجویان
شرح خدمت:
تامین مسکن معلولین و مددجویان تحت پوشش فاقد مسکن درجهت توانمند سازی آنان
نوع خدمت: اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
پرداخت کمک موردی
شرح خدمت:
ارائه کمکهای موردی به معلولان و مددجویان در جهت رفع نیازهای مادی گروه هدف
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
پذیرش و سطح بندی معلولین
شرح خدمت:
با تشکیل پرونده اولیه و برگ کمیسیون پزشکی نظریه کمیسیون پزشکی و پرونده معلولیت کارت معلولیت پذیرش و سطح بندی معلولان جهت دریافت خدمات انجام خواهد شد.
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
پذیرش و بررسی پیشنهادها
شرح خدمت:
بکارگیری سرمایه های فکری ، استفاده از خرد جمعی کارکنان در حل مشکلات سازمان
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
پذیرش فرزند در مراکز شبانه روزی
شرح خدمت:
پذیرش و ساماندهی کودکان بی سرپرست و بد سرپرست جهت پیشگیری از آسیبهای اجتماعی
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
پذیرش دفتر زنان و خانواده
شرح خدمت:
حمایت از زنان سرپرست خانوار در جهت تامین رفاه و جلوگیری از آسیب اجتماعی
نوع خدمت: اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
پایگاههای خدمات اجتماعی
شرح خدمت:
توانمندسازی اجتماع محور درسکونت گاههای غیر رسمی
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار
شرح خدمت:
بیمه نمودن زنان سرپرست خانوار شهری جهت ارتقاء رفاه نسبی خانواده زنان سرپرست خانوار
نوع خدمت: اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
برقراری کمک هزینه نگهداری معلولین
شرح خدمت:
کمک به بهبود شرایط نگهداری معلول و تشویق به نگهداری توانخواه در منزل با استعلام و کمیسیون پزشکی
نوع خدمت: اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
امین موقت
شرح خدمت:
با صورتجلسه کمیته شبه خانواده و نامه ارجاعی معرفی نامه و واگذاری یک سوم اموال زوجین به نام فرزند تحویل فرزند انجام خواهد شد.
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
اشتغال
شرح خدمت:
کاریابی برای مددجویان وکمک به تامین سرمایه - اشتغال وحمایت پایدار ازمددجویان درراستای توانمند سازی
نوع خدمت: اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
ارزیابی عملکرد سازمان
شرح خدمت:
ارزیابی عملکرد دستگاه در ابعاد عمومی و اختصاصی در جهت ارتقاء کیفی خدمات
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
ارائه تسهیلات بانکی به کارکنان
شرح خدمت:
ارائه تسهیلات بانکی به کارکنان به منظور ارتقاء سطح رفاه اجتماعی
نوع خدمت: اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
<<   <  1 2  >   >>  
Powered by DorsaPortal