خدمات الکترونیک

فیلتر

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 20 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
لیست خدمات
نظارت بر فرآیند جذب و بکارگیری نیروی انسانی دستگاههای اجرایی استان
شرح خدمت:
بررسی درخواست های دستگاههای اجرایی برای تأمین نیرو با مجوزهای ارائه شده و تأمین اعتبار و نظارت بر آزمون ها و مصاحبات
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
نظارت بر عملکرد بودجه دستگاه‏های اجرایی استان
شرح خدمت:
نظارت بر عملکرد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی مشمول اعتبارات هزینه ای استانی
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
نظارت بر طرح‏ها و پروژه‏های ملی و استانی
شرح خدمت:
نظارت بر طرح‏ها و پروژه‏های استانی مربوط به موافقتنامه اجرایی تملک دارایی های سرمایه ای
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
راهبری مشارکت عمومی- خصوصی در طرح‏ها و پروژه های دولت
شرح خدمت:
راهبری و نظارت بر : الف- واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید و نیمه‌تمام و تکمیل شده و آماده بهره‌برداری در قالب قراردادها و شرایط مورد تصویب شورای اقتصاد با تعیین نحوه تأمین مالی دوره ساخت ،پرداخت هزینه‌های بهره‌برداری یا خرید خدمات در مدت قرارداد با رعایت استانداردهای اجرای کیفیت خدمات و نهایتاً واگذاری طرح پس از دوره قرارداد به بخش غیردولتی با حفظ کاربری ب- واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام و تکمیل شده که خدمات آنها قابل عرضه توسط بخش غیردولتی است به صورت نقد و اقساط به بخش غیردولتی با حفظ کاربری ج- واگذاری مالکیت، حق بهره‌برداری و یا بهره‌برداری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قابل واگذاری و نیز اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد بر نیاز دولت با حفظ کاربری با اهداف ذیل: - سیاست گذاری و نظارت بر فرایند واگذاری - بررسی گزارش تصمیم به واگذاری و اعلام نتیجه حداکثر ظرف 10 روز کاری به دستگاه اجرایی - اخذ نظر کمیته منتخب کارگروه واگذاری در خصوص پیشنهادهای طرح تجاری و تعیین سرمایه‌گذار منتخب - تایید قیمت اولیه در روش فروش و اجاره بعد از قیمت‌گذاری توسط کارشناس قیمت‌گذاری - تصمیم‌گیری راجع به تجدید تمام یا قسمتی از فرایند انتخاب سرمایه‌گذار - واگذاری خارج از فرآیند رقابت عمومی - تایید انتخاب سرمایه گذار در مواردی که تنها یک سرمایه‌گذار پیشنهاد دهد و یا یک نفر در ارزیابی سرمایه‌گذار تایید شود. - واگذاری پایین‌تر از قیمت کارشناسی در روش فروش پروژه - تقسیط تعهدات متقاضیان
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
راهبری فضاها و ساختمان های اداری
شرح خدمت:
اجرای ماده 39 قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور بهره برداری مطلوب از ساختمان های اداری، تخصیص فضاهای مناسب اداری و کاهش هزینه های ناشی از تامین، بهره برداری و نگهداری ساختمان های دولتی و تسریع در اجرای مصوبه شورای عالی اداری به شماره 7539/206 مورخ1/4/90 کارگروه ساماندهی فضاها و ساختمان های اداری
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
توزیع اعتبار، مبادله موافقتنامه وتخصیص اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
شرح خدمت:
توزیع اعتبار، مبادله موافقتنامه وتخصیص اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
توزیع اعتبار، مبادله موافقتنامه و تخصیص اعتبارات هزینه ای
شرح خدمت:
توزیع اعتبار، مبادله موافقتنامه و تخصیص اعتبارات هزینه ای بین دستگاه های اجرایی مشمول اعتبارات هزینه ای استانی
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
تهیه حساب‎های منطقه ای
شرح خدمت:
فرایند تولید ناخالص داخلی استان- مدیریت فرایند تهیه وتدوین اجزائ حساب پرداختی به عوامل تولیدومحاسبه درآمد ناخالص استان- تهیه وبرآورد حسابهای منطقه ای- اجرای طرح های مختلف آماری وانجام نظارت فنی حسابهای منطقه ای –تهیه گزارشات حسابهای منطقه ای- تهیه گزارشهای ادواری ، پیشرفت کاروبرنامه زمانی
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
تهیه برنامه ها و اسناد توسعه استان
شرح خدمت:
برنامه ها و اسناد توسعه استان شامل تمامی برنامه های میان مدت و بلند مدت توسعه استان می‌باشد که بهعنوان بالاترین سند بالادستی دستورالعمل توسعه استان برای کلیه دستگاھ‌ھای اجرایی می‌باشد. این برنامه‌ها شامل برنامه‌های پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان برنامه‌های میان مدت و برنامه آمایش استان به عنوان برنامه بلند‌مدت می‌باشد.
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
تشخیص صلاحیت و رتبه بندی عوامل نظام فنی اجرایی در کشور
شرح خدمت:
تشخیص صلاحیت و رتبه بندی عوامل فنی و اجرایی اعم از مشاوران، پیمانکاران مشمول نظام فنی و اجرایی، صدور گواهینامه های تشخیص صلاحیت عوامل نظام فنی اجرایی رتبه بندی، استعلام.تشخیص صلاحیت
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
تامین آمار و اطلاعات تولیدی ثبتی (سالنامه آماری)
شرح خدمت:
سالانه الگوی جداول و نحوه تهیه و تدوین کتاب سالنامه آماری استان از سوی مرکز آمار ایران به صورت یکپارچه به معاونت آمار و اطلاعات استان ها ارسال می گردد. بعد از برگزاری دوره آموزشی در مرکز آمار ایران برای کارشناس مسئولان سالنامه آماری استان ها، گردآوری آمار در استان انجام می پذیرد. دستگاه های اجرایی در استان موظفند به منظور تسریع فرآیند و تکمیل جداول با دقت حداکثری، رابط خود را به صورت مکتوب به معاونت آمار و اطلاعات استان معرفی نمایند.
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
تامین آمار و اطلاعات تولیدی ( سرشماری ، آمارگیری های نمونه ای)
شرح خدمت:
آمار گیری از نیروی کار(چهار فصل)-آمارگیری از کار گاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر –آمار گیری از معادن در حال بهره برداری و کار گاه های دارای فعالیت پشتیبان معادن- آمارگیری از هزینه در آمد خانوار شهری و روستایی –آمار گیری از قیمت کالا ها و خدمات مصرفی خانوار های شهری-آمارگیری از قیمت و اجاره مسکن خانوار های اجاره نشین-آمار گیری از قیمت کالا ها و خدمات مصرفی خانوار های روستایی – آمار گیری از قیمت فروش محصولات و هزینه های خدمات کشاورزی در مناطق روستایی – آمار گیری از قیمت و تعداد صنعت ، معدن ، قیمت مرغداری ،گاوداری و خدمات-جمع آوری آمار کشتار دام و پروانه ساختمانی صادره شده توسط شهرداری- آمارگیری از گردشگران ملی در مناطق شهری و روستایی در فصل تابستان- اجرای سرشماری از مرغداری های پرورش مرغ گوشتی و تخمگذار-آمارگیری جامع بارزگانی و خدمات - آمارگیری از بنگاه های معاملات ملکی-آمارگیری از فعالیت های تحقیق و توسعه – آمارگیری از زراعت استانی نمونه مستقیم – فهرست برداری نمونه پایه آمارگیری های خانواری در مناطق شهری و روستایی – آمار گیری از کارگاه های خدمات پشتیبانی حمل و نقل ویژه حساب های ملی – داده آمایی طرح سنجش میزان رضایت مندی مردم از عملکرد دستگا های اجرایی – آمار گیری از کار گاه های ارائه دهنده خدمات مرتبط با محیط زیست –آمار گیری از گاوداری های صنعتی – آمار گیری اندازه گیری تغییرات ماهانه تعداد دام سبک و ...
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
پایش و ارزیابی یکپارچه پیشبرد برنامه اقتصاد مقاومتی
شرح خدمت:
از آنجایی‌که برنامه‌ها و سیاست‌های اتخاذشده در ستاد اقتصاد مقاومتی مستمر می‌باشد، ضرورت دارد به‌صورت مستمر اجرایی شدن برنامه‌ها پایش و رصد شود؛ بر همین اساس مدیریت و برنامه‌ریزی استان با راه‌اندازی سامانه یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی، در لحظه تحولات مرتبط با حوزه اقتصاد مقاومتی را رصد کرده و در قالب گزارش‌های روزانه، هفتگی و ماهیانه به اطلاع مخاطبان خود می‌رساند. این سامانه با در نظر گرفتن دو بعد اطلاع‌رسانی و نظارتی طراحی شده است.
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی کارمندان دولت
شرح خدمت:
برنامه ریزی واجرای دوره های آموزشی مورد نیاز برای کارکنان و مدیران دستگاههای اجرایی و شاغلین بخش خصوصی در سطح استان حسب درخواست آنان
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
اعتبارسنجی مراکز و موسسات آموزشی در حیطه های مختلف
شرح خدمت:
فرآیند بررسی کیفیت و توان تخصصی مرکز آموزش متقاضی برای اجرای آموزش های کارمندان دولت در حیطه مشخص
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
ارزیابی عملکرد سالانه دستگاه های اجرایی
شرح خدمت:
به منظور اجرای سیاستهای کلی برنامه های اصلاح نظام اداری، نقشه راه اصلاح نظام اداری و برنامه جامع اصلاح نظام اداری عملکرد دستگاه های اجرایی در ابعاد عمومی و اختصاصی پایش می گردد
نوع خدمت: اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
ارزیابی توسعه و رصد آمایش سرزمین
شرح خدمت:
سامانه ارزیابی توسعه و رصد آمایش (ساترا) در گام اجرایی نظام ملی شاخص های توسعه پیاده سازی شده درگاهی جامع با تمامی قابلیت ها جهت گردآوری، تولید، تصحیح، طبقه بندی، تحلیل و نمایش همه نوع اطلاعات جغرافیایی، جدولی، محتوایی و اطلاعات چند رسانه ای می باشد و می تواند مدیران را در تصمیم گیری ها پشتیبانی نماید. جهت دوری از موازی کاری در دسترسی به اطلاعات مکانی، تسریع و تسهیل ارائه خدمت به دستگاههای اجرایی برای پیشبرد اهداف توسعه و بمنظور تدوین سیاستهای آمایش در سطوح مختلف (سرزمینی، منطقه ای و استانی) این خدمت ارائه میگردد.
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
ارائه گزارش سالانه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان
شرح خدمت:
تهیه، تدوین، چاپ و انتشار کتاب گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان در سایت معاونت توسعه و برنامه ریزی
نوع خدمت: اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
ارائه اطلاعات مکانی( ارائه نقشه واطلاعات مکانی در مقیاس ها و لایه های مختلف)
شرح خدمت:
رائه نقشه ها و لایه های مکانی مورد نیاز دانشجویان و پژوهشگران، دستگاه های اجرایی
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
احراز صلاحیت مدرسان دوره آموزشی کارکنان دولت
شرح خدمت:
در این خدمت درخواست متقاضی تدریس در نظام آموزش کارکنان دولت به وسیله ثبت نام بارگذاری سوابق،مدارک و مستندات در بانک اطلاعات دانشوران و مدرسان در پرتال انجام پذیرفته و کد رهگیری دریافت می نمایند. پس از گزارش‌گیری از بانک توسط کارشناسان و با توجه به امتیاز اولیه از اطلاعات ثبت شده در بانک توسط مدرس متقاضی، به ایشان اطلاع داده می شود که مراحل بعدی را طی کنند.
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
<<   <  1  >   >>  
Powered by DorsaPortal