دستگاههای اجرایی
اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان سمنان
نام مدیر:علینقی حیدریان
آدرس:بلوار 17 شهریور _جنب فنی و حرفه ای_ اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان سمنان
کدپستی:3519734953
شماره تماس:02331601000
شماره فکس:02333461508
Powered by DorsaPortal